EN DEFENSA DE LA PLURALITAT, LA IGUALTAT, LA LLIBERTAT

Sense diàleg, sense negociació, sense consens polític i social. Enmig d’una excepcional  pandèmia mundial que demana un gran sacrifici a les famílies, alumnat, treballadors,  equips directius i titulars dels centres. Amb una tramitació parlamentària exprés que, per  primer cop, s’ha vetat la participació de la societat civil. Així és cóm el govern, des de la  imposició, va aprovar aquesta llei. Ni és el moment, ni són les formes. Després de les  diferents concentracions realitzades contra la llei i la històrica manifestació del passat dia  22 de novembre a moltes capitals i ciutats de l’estat, el govern no s’ha dignat a parlar amb  la societat, menyspreant les opinions i sentiment de milions de famílies i educadors. 

La LOMLOE té una gran carga ideològica, que restringeix durament drets i llibertats  individuals i col·lectives. Atempta contra la llibertat d’educació perquè proposa una  dràstica reducció del pluralisme i del dret a triar de les famílies. 

Rebutgem aquesta llei amb contundència. També rebutgem les calúmnies i falsedats que  s’estan dient sobre l’ensenyament d’iniciativa social, sobre les famílies que la triem  lliurement, sobre els seus treballadors i els seus titulars amb l’únic objectiu de  desprestigiar un sector que contribueix, de forma molt molt positiva, a l’educació i la  formació d’una bona part de la societat. La concertada, la religió, la diferenciada,  l’educació especial, no són problemes reals del sistema educatiu, però la llei vol la seva  desaparició. 

La LOMLOE assigna a l’ensenyament d’iniciativa social un paper absolutament  subsidiari en relació amb l’ensenyament públic. La programació de la xarxa de centres i  la oferta de places escolars es farà sense tenir en compte el que les famílies sol·liciten i  s’escolaritzarà en funció de les decisions i interessos de les administracions. El dret a  decidir és dels pares i han de ser les administracions les que ho facin per ells.

S’afirma a la llei que el dret a l’educació de tots l’han de garantir els poders públics a  través de l’oferta exclusiva de places escolars públiques. I la concertada?, no contribueix  al dret de tots a l’educació des de fa més de 40 anys? L’estat, l’administració, han de ser  subsidiàries dels drets que tenen les famílies, els ciutadans, i no a l’inrevés. 

Avui ens manifestem contra la LOMLOE i a favor de la llibertat, la pluralitat i el dret a  escollir. Defensem i reclamem: 

  • Que la societat és diversa, democràtica, tolerant i participativa. Per això, l’escola  també ha de ser plural, gratuïta i universal. Això només és possibles si hi ha  diversitat d’escoles amb projectes educatius i pedagògics propis i es pot triar  lliurement. 
  • Que l’ensenyament concertat possibilitat un model plural, heterogeni i inclusiu.  Desitgem una educació pública plural i de qualitat, però això no s’assoleix  legislant contra l’ensenyament concertat i la seva diversitat de projectes. 
  • Defensem la pacífica i harmònica convivència de totes les propostes, siguin  pública, concertades o privades. No acceptem que la LOMLOE permeti imposar  la distribució de l’alumnat basat en la planificació arbitrària de l’administració per  damunt de les necessitats reals d’escolarització manifestades per les famílies. 
  • Exigim a l’Estat i a les administracions que acompleixin amb la seva obligació de  finançar adequadament els centres educatius públics i concertats per tal de garantir  la gratuïtat real, cobrint les seves necessitats materials i de recursos humans en  igualtat de condicions, doncs tots ells han de prestar un servei educatiu d’interès  públic d’igual qualitat d’abast de tothom. 
  • Demanem que es respectin els drets i acords internacionals que existeixen sobre  l’assignatura de religió. És una opció de les famílies, que la trien lliure i  voluntàriament. 
  • Demanen al govern una dotació suficient de recursos per atendre la diversitat als  centres ordinaris i a les escoles d’educació especial, i donar compliment al decret  d’escola inclusiva de 2017. 
  • Denunciem que la LOMLOE abandona els treballadors i professionals de la  concertada i de l’educació especial al no introduir cap millora que permeti  equiparar i millorar les seves condicions laborals. La nova llei hauria de garantir el finançament suficient per tal de millorar aquestes condicions dels docents,  personal d’administració i serveis i personal complementari de tots els centres  educatius. 

S’equivoquen si creuem que estarem callats davant d’aquesta malifeta. Seguirem dient  NO a la LOMLOE. 

Continuarem treballant a tots els fòrums i àmbits internacionals, nacionals, autonòmics,  polítics i jurídics, per minimitzar les conseqüències negatives d’aquesta llei fins que es  canviï, i tant de bo, sigui fruit d’un veritable pacte educatiu durable. En educació hi cabem  tots i no sobra ningú. 

Pels nostres fills! 

Per la pluralitat del sistema educatiu! 

Pel Servei d’Educació de Catalunya! 

Pels nostres projectes educatius! 

Per la nostra feina! 

Sí a la pluralitat!! 

Sí a la diversitat i la inclusió!! 

Sí la llibertat d’educació!! 

Sí a un sistema sense exclusions ni expulsions!! 

Sí a la possibilitat d’educar, pensar i creure en llibertat!!

Categories: Manifest

1 Comment

Comunicat de premsa – Manifestació – Més Plurals · 20 de December de 2020 at 21:45

[…] a les diferents sensibilitats. Per això s’han defensat les següents idees fonamentals en el manifest que s’ha llegit en acabar […]

Comments are closed.